09.02.2017

прес-реліз

 

За підсумками січня 2017 року грошова маса зменшилась на 3.3% до 1066.1 млрд. грн., що було зумовлено переважно скороченням готівкових коштів в обігу поза банками (на 6.2%). Про це свідчать попередні дані «Грошово-кредитної статистики» за січень 2017 року.

 

Залишки за депозитами за підсумками січня 2017 року скоротились на 1.8%, у т. ч. у гривні – на 2.3%. Вагомим фактором зниження залишків за депозитами у січні став ефект бази порівняння – суттєве зростання депозитів у грудні було спричинене значними бюджетними витратами наприкінці року зокрема, авансовою виплатою пенсій, а також рекордним відшкодуванням ПВД грошовими коштами. Залишки за депозитами в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) за підсумками січня скоротилися на 1.8%, у т. ч. депозити домогосподарств – на 1.3%.

 

Динаміку кредитної активності банків у січні 2017 року продовжували визначати все ще високий рівень боргового навантаження, насамперед серед позичальників корпоративного сектору. Стримуючим фактором виступало сезонне зниження ділової активності. У результаті цього корпоративний кредитний портфель банків у січні 2017 року скоротився на 1.6%, у т. ч. в національній валюті – на 0.8%. Водночас, відбулося зростання залишків за кредитами банків, наданими домашнім господарствам, у національній валюті – на 1.6%. Загалом за підсумками місяця залишки за кредитами у національній валюті скоротились на 0.4%, в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) – на 2.0%.

 

У січні 2017 року після незначного зростання у грудні відновилося зниження вартості кредитів, наданих корпоративному сектору в національній валюті. Загалом за останні 12 місяців вартість гривневих кредитів бізнесу знизилась на 4.5 в. п. – до 14.9% річних у січні 2017 року.

 

Детальніше про основні тенденції на грошово-кредитному ринку у січні 2017 року читайте у наступному "Макроекономічному та монетарному огляді" (лютий 2017).

 

В рамках реалізації заходів Комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року, зокрема завдань щодо забезпечення прозорості діяльності та звітності учасників фінансового сектору, Національний банк здійснив деталізацію методологічних підходів до складання грошово-кредитної статистики та статистики банківського нагляду. Це є перехідним етапом перед запровадженням підходу до розкриття інформації за стандартами FINREP/COREP. Цілі використання та порівняльну характеристику зазначених методологічних підходів розкрито у презентації.

 

Довідково:

 

Дані щодо кредитів та депозитів, що публікуються на сторінці "Грошово-кредитна та фінансова статистика" у розрізі секторів економіки, відрізняються від даних "Огляду банківського сектору" на сторінці "Публікації", в якому:

-         охоплюються банки, що були платоспроможними на звітну дату (за виключенням неплатоспроможних банків), якщо не вказано інше;

-         охоплюються банки з урахуванням філій в межах, а також філій за межами України;

-         відображаються кредити, надані клієнтам-резидентам та нерезидентам, а також кредити, надані банкам-резидентам та нерезидентам (у тому числі розміщені кошти);

-         відображаються депозити (кошти) клієнтів-резидентів та нерезидентів, а також депозити банків-резидентів та нерезидентів (у тому числі отримані кредити);

-         дані скориговані на резерви за активними операціями, якщо не вказано інше.