11.12.2018

прес-реліз

 

Національний банк України визначив порядок здійснення безвиїзного банківського нагляду з урахуванням ризик-орієнтованого підходу. Зміни відбулися у відповідності зі стратегічною ціллю Національного банку щодо забезпечення «стабільної, прозорої та ефективної банківської системи», якою передбачено перехід до ризик-орієнтованого банківського нагляду.

 

Відповідно до нового порядку Національний банк здійснюватиме поточний моніторинг фінансового стану банків та оцінюватиме банки на підставі оцінки рівня ризиків, притаманних діяльності банків, та якості управління такими ризиками.

 

Також запроваджено новий інструмент безвиїзного банківського нагляду - камеральні (невиїзні) перевірки банків, визначено підстави та порядок їх проведення.

 

Камеральна перевірка банку під час здійснення безвиїзного банківського нагляду проводиться з метою з’ясування чи підтвердження:

·

факту дотримання чи недотримання банком вимог банківського законодавства, нормативно-правових актів та встановлених Національним банком вимог, обмежень щодо діяльності банку, встановлених значень економічних нормативів і лімітів відкритої валютної позиції;

·

достовірності визначення банком розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, відображення банком у бухгалтерському обліку та звітності своїх операцій, наданої банком інформації про пов’язаних із банком осіб та операції з ними;

·

підтвердження чи спростування наявності ознак, що можуть свідчити про здійснення банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів.

 

Крім того, Національний банк України визначив порядок запровадження особливого режиму контролю та призначення куратора банку, який встановлений у Положенні про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженому  постановою Правління Національного банку України від 17.08.2012 № 346.

 

Відповідні норми передбачені у Положенні про здійснення Національним банком України безвиїзного банківського нагляду,  затвердженому постановою Правління Національного банку України від 06 грудня 2018 року № 135. Положення  розроблене з урахуванням європейських документів з питань нагляду за діяльністю кредитних організацій та на виконання Комплексної програми розвитку фінансового сектору до 2020 року.

 

Постанова Правління Національного банку України від 06 грудня 2018 року № 135 набирає чинності з 12 лютого 2019 року.