Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Морський коник


Дата введення в обіг: 25 липня 2003
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
10 срібло (Ag 925) 31.1 38,6 пруф рифлений 2000 2000

Серія: Флора і фауна
Присвячена представникові ряду Голкоподібних, єдиному ендимічному підвиду морського коника чорноморського у фауні України, ареал поширення якого – Азовське і Чорне моря.
Роздрібна ціна, грн: 1625

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: на монеті із срібла - УКРАЇНА, 10 ГРИВЕНЬ, 2003, а також позначення металу та його проби - Ag 925, вага в чистоті - 31,1; та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено морського коника, навколо – кругові написи: МОРСЬКИЙ КОНИК ЧОРНОМОРСЬКИЙ та HIPPOCAMPUS GUTTULATUS MICROSTEPHANUS
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись