Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Пектораль


Дата введення в обіг: 23 грудня 2019
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
10 срібло (Ag 999) 31.1 чотирикутна спеціальний анциркулейтед гладкий до 4000 4000

Серія: Духовні скарби України
Присвячена унікальному шедевру стародавнього ювелірного мистецтва з незвичайними високохудожніми образами з життя та міфології скіфів – золотій нагрудній прикрасі скіфського царя, що датується IV ст. до н. е. Пектораль, яка має місяцеподібну форму і складається з трьох ярусів: нижній – звірі, середній – квіти, верхній – люди, і донині викликає подив та захоплення детальністю зображень усіх елементів: вирізьблено кожен м’яз, ворсинку, складочку одягу тощо. Знайдена 1971 року у скіфському кургані Товста Могила на Дніпропетровщині українським археологом Борисом Мозолевським пектораль стала символом елітної спадщини України світового значення. Монета входить до набору, що має форму ромба.
Роздрібна ціна, грн: 1617

На аверсі правої монети у складі ромба розміщено: угорі – малий Державний Герб України, праворуч від якого напис УКРАЇНА, ліворуч – рік карбування монети 2019, фрагмент нижнього ярусу пекторалі – зображення сцени терзання левом кабана, ліворуч від якого – логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України, маса монети в чистоті 31,1 та позначення металу і проби Ag 999, унизу на тлі фрагмента рослинного орнаменту із середнього ярусу пекторалі – номінал 10/ГРИВЕНЬ.
На реверсі правої монети у складі ромба зображено стилізований триярусний фрагмент пекторалі (локальна позолота), ліворуч від якого на матовому тлі, що символізує ґрунт, півколом розміщено написи: СКІФСЬКА/ЗОЛОТА ПЕКТОРАЛЬ/КУРГАН ТОВСТА МОГИЛА.
Художник: Фандікова Наталія
Скульптор: Демяненко Анатолій , Дем`яненко Володимир , програмне моделювання – Андріянов Віталій
Повернутись