Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Золотi ворота


Дата введення в обіг: 29 червня 2004
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
100 золото (Au 900) 31.1 32,0 пруф секторальне рифлення 2000 2000

Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена унікальній фортифікаційній споруді – головній брамі Києва, яка була збудована за часів князя Ярослава Мудрого і завершувалася Благовіщенською церквою. Золоті ворота… Уже сама назва, яка зберіглася з глибокої давнини, привертає увагу. У давні часи вона підкреслювала їх особливе значення, перше місце серед інших оборонних споруд міста. Літописець Нестор у статті 1037 р. занотував: “Заклав Ярослав місто велике, в якого нині Золоті ворота, заснував і церкву святої Софії, митрополію, і далі церкву святої Богородиці Благовіщення на Золотих воротах…”.
На аверсі монети угорі півколом розміщено напис УКРАЇНА, на тлі давньоруського символу сонця зображено малий Державний Герб України, під яким у два рядки – номінал – 100 ГРИВЕНЬ, з обох боків – стилізовані журавлі (з київських браслетів), унизу – стилізована орнаментальна смуга, під якою рік карбування монети 2004; а також позначається метал, його проба – Au 900, маса металу в чистоті – 31,1 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізовану під мініатюру з літопису сцену – вершники наближаються до брами, угорі праворуч півколом розміщено стилізований напис ЗОЛОТІ ВОРОТА, унизу під стилізованою орнаментальною смугою – 1037 – дата спорудження.
Художник: Іваненко Святослав
Скульптор: Іваненко Святослав
Повернутись