Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

100 років Національній академії внутрішніх справ


Дата введення в обіг: 18 травня 2021
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 30000 30000

Серія: Вищі навчальні заклади України
Присвячена вищому навчальному закладу, який готує фахівців для Міністерства внутрішніх справ України, Національної поліції України та центральних органів виконавчої влади. У непростих умовах сьогодення нашій державі потрібні висококваліфіковані фахівці, які будуть ефективно виконувати нові завдання з протидії злочинності, забезпечення публічної безпеки, стояти на варті закону, діяти на благо українського народу.
Роздрібна ціна, грн: 49

На аверсі монети розміщено: малий Державний Герб України (угорі праворуч); у центрі на тлі стилізованої карти України – логотип Національної академії внутрішніх справ; написи: УКРАЇНА/2021 (угорі), 2/ГРИВНІ (ліворуч від логотипу академії, напис ГРИВНІ – вертикальний), СЛУЖИТИ ТА ЗАХИЩАТИ (унизу півколом); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено будівлю Національної академії внутрішніх справ та написи: НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ (по колу), 100 РОКІВ (унизу).
Художник: Обозненко Оксана
Скульптор:  аверс: Іваненко Святослав , Дем`яненко Володимир  реверс: програмне моделювання – Лук’янов Юрій
Повернутись