Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Пам`ятна медаль `25-річчя заснування Конституційного Суду України`


Дата введення в обіг: 12 жовтня 2021
Технічні характеристики
Номінал Метал Діаметр, мм Категорія якості карбування Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
відсутній нейзильбер 35,0 спеціальний анциркулейтед 10000 10000

Серія: Сувенірна продукція
Пам’ятна медаль присвячена органу конституційної юрисдикції, покликаним забезпечувати конституційну законність і верховенство Конституції України, відповідність законів, інших нормативних актів органів законодавчої і виконавчої влади Конституції України, охорону конституційних прав та свобод особи.
Роздрібна ціна, грн: 37

На аверсі медалі розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким напис УКРАЇНА; у центрі – фрагмент будівлі Конституційного Суду України, яка має вигляд розгорнутої книги і завершується аттиковим поверхом, рік карбування 2021 (унизу); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч на тлі будівлі).
На реверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено логотип Конституційного Суду України, під яким написи: КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ (півколом на матовому тлі), 25 РОКІВ (унизу).
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Дем’яненко Володимир , Атаманчук Володимир
Повернутись