Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

`1 Гривня`


Дата введення в обіг: 17 травня 2021
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
1 золото (Au 999,9) 15.55 25,0 анциркулейтед гладкий 500 500

Серія: Інші монети
Пам’ятна монета “1 Гривня” відтворює дизайн обігової монети “Володимир Великий” номіналом 1 гривня зразка 2004 року, присвяченої видатному державному та політичному діячеві, творцю середньовічної європейської держави Руси–України – князю Київському Володимиру Великому.
Роздрібна ціна, грн: 45484

На аверсі монети розміщено: угорі – малий Державний Герб України, під яким написи: УКРАЇНА/НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК; номінал 1 (по центру), позначення металу, його проби, маси монети в чистоті Au 999,9/15,55 (ліворуч від номіналу), ГОЛОВА та підпис В. С. Стельмаха, який очолював Національний банк України у 2010 році (праворуч від номіналу), ГРИВНЯ (під номіналом півколом); унизу на тлі стилізованого орнаменту у вигляді підкови – рік карбування 2010.
На реверсі монети розміщено зображення князя Володимира Великого, який тримає в правій руці хрест, а в лівій – макет Десятинної церкви, та напис ВОЛОДИМИР ВЕЛИКИЙ (угорі півколом).
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись