Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

10-річчя Національного банку України


Дата введення в обіг: 29 березня 2001
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 звичайна рифлений 50000 50000

Серія: Відродження української державності
Присвячена головному банку України – єдиному емісійному центру держави, що проводить послідовну монетарну політику, забезпечує ефективне функціонування банківської системи країни і стабільність національної грошової одиниці – гривні.
На аверсі монети між двома орнаментованими прорізами розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2001, 5,ГРИВЕНЬ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено фасад головного корпусу банку (архітектори О.В.Кобелєв, О.М.Вербицький), над яким розміщено логотип Національного банку України та круговий напис: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, внизу в два рядки – 10 РОКІВ
Художник:  аверс: Бєляєв Сергій  реверс: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Іваненко Святослав , Дем`яненко Володимир
Повернутись