Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Пугач


Дата введення в обіг: 23 липня 2002
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Флора і фауна
Присвячена осіло-кочовому птахові – пугачу (Bubo bubo) – єдиному виду цього роду у фауні України, переважна частина популяції якого зосереджена, в основному, у західних областях країни. Занесений до Червоної книги України.
На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2, ГРИВНІ, 2002 та логотип Монетного двору Національного банку України
На реверсі монет зображено пугача на дубовій гілці, навколо – кругові написи: ПУГАЧ та BUBO BUBO.
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись