Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Зубр


Дата введення в обіг: 31 березня 2003
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 50000 50000

Серія: Флора і фауна
Присвячена майже повністю винищеному представнику ряду парнокопитних, розведення та розселення якого в Україні успішно відновлюються з 1965 року. Його занесено до Червоної книги України, Червоної книги МСОП та Європейського Червоного списку.
На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, 1розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2 ГРИВНІ, 2003. та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено зубра,навколо – кругові написи: ЗУБР (угорі) та BISON BONASUS (унизу).
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись