Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Марія Заньковецька


Дата введення в обіг: 15 червня 2004
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 150-річчю від дня народження видатної актриси, громадської діячки, одній з основоположників українського національного театру, першій народній артистці України (1923) - Марії Костянтинівні Заньковецькій.
На аверсі на дзеркальному тлі розміщено малий Державний Герб України, написи УКРАЇНА (угорі), 2 ГРИВНІ/2004 (унизу); зображено стилізовану квітку (у центрі), ця композиція праворуч обрамлена стилізованою сценічною завісою. Також на монеті розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети на передньому плані праворуч зображено портрет Марії Заньковецької, на другому плані - стилізований квітковий орнамент та по колу ліворуч розміщено напис МАРІЯ ЗАНЬКОВЕЦЬКА, унизу - роки життя 1854-1934.
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Чайковський Роман
Повернутись