Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Михайло Остроградський


Дата введення в обіг: 20 серпня 2001
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 200-річчю з дня народження видатного українського вченого-математика, академіка п`яти академій (Паризької, С.-Петербурзької, Римської, Туринської та Американської) Михайла Васильовича Остроградського (24.09.1801-01.01.1862), який народився у с. Пашенівка на Полтавщині. Основні його праці присвячені математичному аналізу, теоретичній механіці, математичній фізиці.
На аверсі монети у центрі зображено потік інтегральних кривих у системі координат, а також малий Державний Герб України, написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 2001, 2, ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет М.В.Остроградського, ліворуч - інтеграл дробово-раціональної функції (метод інтегрування таких функцій названий його ім`ям); праворуч - напис у два рядки півколом: 1801-1862, МИХАЙЛО ОСТРОГРАДСЬКИЙ.
Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись