Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

200 років Володимиру Далю


Дата введення в обіг: 19 листопада 2001
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 200-річчю з дня народження письменника, мовознавця, етнографа, автора відомого cловника російської мови - Володимира Івановича Даля (1801-1872 рр.), батьківщиною якого є Луганщина, що знайшло відображення і в його псевдонімі - Козак Луганський.
На аверсі монети в центрі зображено композицію з книг, сувою, паперів та чорнильниці з пером, угорі розміщено малий Державний Герб України, по колу написи: УКРАЇНА, 2, ГРИВНІ, 2001 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Володимира Даля, унизу - перо, під яким стилізований напис КОЗАК ЛУГАНСЬКИЙ, по колу монети написи: ВОЛОДИМИР ДАЛЬ та 1801-1872.
Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись