Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Серж Лифар


Дата введення в обіг: 25 лютого 2004
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 100-річчю від дня народження видатного артиста балету, балетмейстера, педагога та теоретика балетного мистецтва Сергія Михайловича Лифаря (1904-1986 рр.), який народився у м. Києві. З 1929 року Серж Лифар - перший танцівник, хореограф та педагог театру “Гранд-Опера” в Парижі, якого називали “поетом руху”. Він створив свою систему виховання танцівника.
На аверсі на тлі рельєфного квадрата зображено стилізовану фігуру танцівника в образі Ікара (одна з найвідоміших ролей Лифаря), праворуч на дзеркальному тлі монети розміщено малий Державний Герб України, написи півколом: УКРАЇНА, 2004, 2, ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України
На реверсі монети зображено профіль Сержа Лифаря (звернений праворуч) і напис у два рядки СЕРЖ ЛИФАР (унизу) та праворуч півколом роки життя 1904-1986.
Художник: Терьохіна Оксана , Домовицьких Наталія
Скульптор: Іваненко Святослав , Атаманчук Володимир
Повернутись