Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Михайло Максимович


Дата введення в обіг: 17 серпня 2004
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 200-річчю від дня народження природознавця, історика, археолога, археографа, мовознавця, педагога та письменника Михайла Олександровича Максимовича (1804 - 1873). Максимович - учений енциклопедист, одни з основположників української історіографії, інтелектуальної української історії та вітчизняної ботаніки, автор віршованих перекладів `Слова о полку Ігоревім`, перший ректор Київського університету св.Володимира. Михайло Максимович по праву належить до числа найвизначніших українських мислителів і подвижників вітчизнянної науки.
На аверсі монети зображено будівлю університету (з боку Ботанічного саду) та розміщено: напис угорі півколом УКРАЇНА, під яким – малий Державний Герб України та рік карбування монети 2004, унизу – номінал – 2/ГРИВНІ (півколом), логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі зображено портрет Максимовича (профіль) та розміщено написи: з обох боків півколом – МИХАЙЛО (ліворуч) МАКСИМОВИЧ (праворуч), унизу роки життя – 1804 – 1873.
Художник: Бєляєв Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись