Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

2600 років Керчі


Дата введення в обіг: 25 грудня 2000
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 звичайна рифлений 50000 50000

Серія: Стародавні міста України
Присвячена 2600-річчю міста Керч, що засноване в VI ст. до н.е. давніми греками і мало назву Пантікапей (столиця Боспорського царства у V-IV ст. до н.е.). Місто завдяки своєму вдалому геополітичному розташуванню було торговельним, культурним і ремісницьким центром, карбувало свої монети.
На аверсі монети у верхній її частині зображено малий Державний Герб України, на тлі гори Мітридат – браслет з археологічних розкопок кургану Куль-Оба, по обидва боки від гори – стилізовані зображення Чорного та Азовського морів, а також написи: УКРАЇНА, 2000, 5, ГРИВЕНЬ, і логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети у центрі зображено колону іонічного ордера – пам`ятник у місті Керч, над колоною – монети Пантикапею, ліворуч від колони – на тлі міського пейзажу церква Іоанна Предтечі, пам`ятник архітектури X - XIV ст. праворуч – сходи, що ведуть на Мітридат, та написи півколом: КЕРЧ 2600.
Художник: Корень Лариса
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись