Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

400 років Кролевцю


Дата введення в обіг: 6 вересня 2001
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Стародавні міста України
Присвячена районному центру Сумщини місту Кролевець, яке засноване в 1601 р. і вже в 1644 р. дістало магдебурзьке право. Це один із центрів торгівлі, широко відомий своїми виробами художнього ткацтва – тканинами, рушниками.
На аверсі монети зображено арку з колонадою (центральний вхід до міського парку відпочинку), під нею – фрагмент орнаменту, що використовується на кролевецьких рушниках, угорі – малий Державний Герб України, написи в чотири рядки: УКРАЇНА/ 2001/ 5/ ГРИВЕНЬ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено герб міста в обрамленні характерних для Кролевця елементів геометрично-рослинного орнаменту з птахами, а також написи: угорі – 400 РОКІВ та стилізований – КРОЛЕВЕЦЬ (унизу).
Художник: Корень Лариса
Скульптор:  аверс: Дем`яненко Володимир  реверс: Іваненко Святослав
Повернутись