Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

350 років Харкову


Дата введення в обіг: 1 липня 2004
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Стародавні міста України
Присвячена одному з найбільших індустріальних, наукових і культурних центрів України, місту Харкову, заснованому близько 1655 року українськими козаками – переселенцями з Правобережної України як фортеця для захисту Слобідської України від грабіжницьких нападів завойовників.
На аверсі монети зображено дзвіницю (1821 – 1848) Успенського собору, угорі – малий Державний Герб України, ліворуч позначення номіналу – 5, праворуч півколом напис – УКРАЇНА, унизу напис – ГРИВЕНЬ та рік карбування монети – 2004. Крім того, на монеті розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено візитну картку міста – будинок Державної промисловості (Держпром), побудований у стилі конструктивізму (1928), угорі ліворуч – герб міста, унизу півколом розміщено напис ХАРКІВ • 350 РОКІВ.
Художник: Терьохіна Оксана , Домовицьких Наталія
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись