Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

150 років Центральному державному історичному архіву України


Дата введення в обіг: 19 вересня 2003
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 біметалеві із недорогоцінних металів 9.4 28,0 звичайна секторальне рифлення 30000 30000

Серія: Інші монети
Присвячена одному з найдавніших архівосховищ держави - Центральному державному історичному архіву України, який було засновано в 1852 році за ініціативою Тимчасової комісії для розгляду давніх актів при київському, подільському та волинському генерал-губернаторові та який розпочав свою діяльність в 1853 році. Сьогодні зібрання архіву налічує близько 1,5 млн. одиниць зберігання унікальних документів з історії України ХІІІ - початку ХХ століть, серед яких є пергаментні грамоти ХІІІ - ХV ст., універсали українських гетьманів, Колекція інкунабул та стародруків, Архів Коша Нової Запорізької Січі, Генеральний опис Лівобережної України,документи установ Гетьманщини, монастирських і церковних фондів, особові фонди.
На аверсі монети розміщено написи: у центрі рукописним шрифтом - ГРИВЕНЬ, над яким номінал монети - 5, у зовнішньому колі - УКРАЇНА (угорі), 2003 (унизу). Праворуч унизу - малий Державний Герб України на фоні сургучної печатки та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено пісковий годинник, як символ часу, на тлі якого розміщено дати - 1852 (угорі) та 2002 (унизу), ліворуч та праворуч від годинника - книги, карти, фотографії. По колу розміщено напис: ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ.
Художник: Корень Лариса
Скульптор: Іваненко Святослав
Повернутись