Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

50 років входження Криму до складу України


Дата введення в обіг: 28 квiтня 2004
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 біметалеві із недорогоцінних металів 9.4 28,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Інші монети
Присвячена 50-річчю входження Криму до складу України. У лютому 1954 року Кримську область передано до складу УРСР. 12 лютого 1991 року Верховна Рада України прийняла Закон України `Про відновлення Кримської Автономної Радянської Соціалістичної Республіки`. 24 квітня 1992 року перейменована на Автономну Республіку Крим, яка є автономною адміністративно-територіальною одиницею України, її невід`ємною складовою частиною. Розташована на півдні держави на Кримському півострові. Площа - 27 тис. км2, населення - 2221 тис. чол.
На аверсі монети на тлі карти України зображено сніп з 25 колосків із перевеслом, який символізує Україну. У центрі на передньому плані - малий Державний Герб України, ліворуч під картою - рік карбування монети 2004, унизу праворуч напис - КРИМ. На монеті півколом розміщені такі написи: УКРАЇНА (угорі), 5 ГРИВЕНЬ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети в центрі зображено герб Автономної Республіки Крим, під ним - гроно винограду; зовнішнє та внутрішнє коло з`єднуються перевеслом, по зовнішньому колу розміщено круговий напис: ВХОДЖЕННЯ КРИМУ ДО СКЛАДУ УКРАЇНИ, угорі у два рядки - 50 РОКІВ.
Художник: Корень Лариса
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись