Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

100 років світової авіації та 70-річчя Національного авіаційного університету


Дата введення в обіг: 22 серпня 2003
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 звичайна рифлений 30000 30000

Серія: Вищі навчальні заклади України
Присвячена 100-річчю світової авіації. Мрія людини піднятися в повітря існувала протягом багатьох віків, але практично авіація (від лат. avis - птиця) почала розвиватись лише у ХХ сторіччі. Першими на літак поставили двигун внутрішнього згоряння американські механіки брати Райт. 17 грудня 1903 року відбувся перший успішний політ їх літака. А вже наприкінці 30-х років з’явився реактивний двигун. І з того часу розвиток авіації відбувається семимильними кроками.
На аверсі монети на тлі земної кулі розміщено композицію, що символізує динаміку повітряних сполучень, малий Державний Герб України та написи: 2 ГРИВНІ, 2003. Угорі праворуч півколом розміщено напис УКРАЇНА, унизу - логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено композицію, всередині якої - біплан братів Райт на тлі умовної деталі обшивки літака, яку прикрашає схематичний малюнок Леонардо да Вінчі. Ліворуч угорі півколом розміщено напис СВІТОВІЙ АВІАЦІЇ та напис праворуч у два рядки 100 РОКІВ. Унизу праворуч зображено будівлю, під якою півколом розміщено напис: НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ.
Художник: Бєляєв Сергій
Скульптор: Чайковський Роман
Повернутись