Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Улас Самчук


Дата введення в обіг: 26 сiчня 2005
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 анциркулейтед рифлений 20000 20000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника Уласа Самчука, який народився у с.Дермань Рівненської обл., але творив на чужині. Серед майстрів української прози ХХ століття постать Уласа Олексійовича чи не найсамобутніша. Він є автором спогадів, роману-трилогії `Волинь`, повісті `Марія`, п`єс `Слухайте, слухайте! Говорить Москва`, `Шумлять жорна` тощо.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети зображено стилізовану під оформлення перших видань письменника композицію - книги, обабіч яких - вершники. Угорі розміщено малий Державний Герб України, під ним напис УКРАЇНА, унизу - 2/ГРИВНІ/2005 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізований під гравюру портрет Уласа Самчука, праворуч і ліворуч якого - стилізовані квітки, унизу розміщено написи 1905-1987 УЛАС САМЧУК.
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Чайковський Роман
Повернутись