Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Олександр Корнійчук


Дата введення в обіг: 1 червня 2005
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 20000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 100-річчю від дня народження українського письменника-драматурга, кіносценаріста, діяча міжнародного руху прихильників миру, члена Всесвітньої ради миру - Олександра Євдокимовича Корнійчука, який народився на Київщині. Драматургія Корнійчука справила вплив на розвиток театрального мистецтва.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети ліворуч на тлі стилізованих аркушів зображено театральні маски - символи драматургії, під ними - стилізоване перо та логотип Монетного двору Національного банку України, угорі праворуч розміщено малий Державний Герб України, під ним написи у три рядки УКРАЇНА/ 2/ГРИВНІ/2005.
На реверсі монети на тлі стилізованих аркушів розміщено портрет Корнійчука (ліворуч), праворуч від нього у два рядки роки життя - 1905 ? 1972 та півколом розміщено напис ОЛЕКСАНДР КОРНІЙЧУК.
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир
Повернутись