Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Сліпак піщаний


Дата введення в обіг: 15 червня 2005
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
10 срібло (Ag 925) 31.1 38,6 пруф рифлений 8000 8000

Серія: Флора і фауна
Присвячена рідкісному виду, що живе лише на території України, сліпаку піщаному, і якого занесено до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.
Роздрібна ціна, грн: 1617

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи в чотири рядки: УКРАЇНА, 10 ГРИВЕНЬ, 2005, а також позначення металу та його проби - Ag 925, маса в чистоті - 31,1, крім того, логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено гризуна на тлі рослини (ліворуч) та півколом розміщено написи: СЛІПАК ПІЩАНИЙ (угорі) та SPALAX ARENARIUS RESHETNIK (унизу).
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись