Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

75 років Харківському національному аерокосмічному університету ім. М.Є.Жуковського


Дата введення в обіг: 26 травня 2005
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 30000

Серія: Вищі навчальні заклади України
Присвячена 75-річчю Харківського національного аерокосмічного університету ім. М.Є.Жуковського, історія якого безпосередньо пов`язана з розвитком авіаційної промисловості і науки. Це єдиний вищий навчальний заклад, на базі власного конструкторського бюро якого розроблялися літаки під керівництвом професора І.Неймана, які серійно випускалися на авіазаводах та експлуатувалися на пасажирських лініях.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети на тлі розгорнутої книги зображено будівлю університету, над якою розміщено малий Державний Герб України, напис півколом УКРАЇНА; унизу - рік карбування монети 2005 (ліворуч), посередині у два рядки - 2 ГРИВНІ та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено композицію, що містить зображення монітора з клавіатурою, літака, книги тощо, над якою розміщено напис 75 років, по колу монети - НАЦІОНАЛЬНИЙ АЕРОКОСМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. М.Є. ЖУКОВСЬКОГО `ХАІ`.
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись