Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Микола Стражеско


Дата введення в обіг: 28 квiтня 2006
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 130-річчю від дня народження Миколи Дмитровича Стражеска - ученого-медика, який був основоположником вітчизняної кардіології. Микола Стражеско - один із засновників нинішнього Інституту кардіології АМН України, для діяльності якого характерний клініко-експериментальний напрям досліджень. Неоціненним внеском ученого і його сподвижників у справу лікування захворювань кровотворних органів є атлас і посібник з гематології.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети зображено: на фоні кола стилізоване серце із судинами, по колу напис ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ ІМЕНІ М.Д.СТРАЖЕСКА, над ним - малий Державний Герб України, праворуч півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; унизу - 2 ГРИВНІ 2006, а також логотип Монетного двору Національного банку України; ліворуч - вертикальна композиція, яка складається з краплин і назв розділів медицини.
На реверсі монети зображено портрет М.Д.Стражеска, ліворуч вертикально в три рядки розташовані написи: 1876 - 1952/ АКАДЕМІК/ М.Д.СТРАЖЕСКО.
Художник: Домовицьких Наталія , Терьохіна Оксана
Скульптор: Дем`яненко Володимир , Атаманчук Володимир
Повернутись