Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Пилкохвіст український


Дата введення в обіг: 14 червня 2006
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 60000

Серія: Флора і фауна
Присвячена рідкісному виду родини Коники справжні пилкохвосту українському, що живе лише на території України і якого занесено до Червоної книги України.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монет в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 2/ ГРИВНІ/ 2006, крім того, логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено коника на травинці та півколом розміщено написи: ПИЛКОХВІСТ УКРАЇНСЬКИЙ (угорі) та POECILIMON UKRAINICUS (унизу).
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись