Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Кирилівська церква


Дата введення в обіг: 8 листопада 2006
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000 45000

Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена відомій архітектурно-історичній пам`ятці ХІІ століття - Кирилівській церкві в м.Києві, у якій у 1194 році було поховано київського князя Святослава Всеволодовича - героя давньоруської поеми `Слово о полку Ігоревім`.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі монет зображено композицію М.Врубеля `Ангели з лабарами` з розписів Кирилівської церкви, угорі півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, під ним рік карбування монети - 2006, малий Державний Герб України, унизу номінал - 5/ГРИВЕНЬ, та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено Кирилівську церкву та розміщено написи: КИРИЛІВСЬКА ЦЕРКВА ХІІ СТ. (угорі півколом), КИЇВ (унизу).
Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись