Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Микола Василенко


Дата введення в обіг: 11 липня 2006
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 30000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 140-річчю від дня народження Миколи Прокоповича Василенка (1866 - 1935) - правознавця, історика, державного та громадського діяча. Микола Василенко - родоначальник української історико-правової науки, багато зробив для відродження і розвитку національної освіти, науки та культури, активно виступав за державну незалежність України, був академіком (1920) і одним із фундаторів Української академії наук.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети в центрі зображено малий Державний Герб України, під ним рік карбування монети - 2006, по колу розміщено написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), ДВІ ГРИВНІ (унизу) та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет М.П.Василенка на тлі стилізованого орнаменту 20-х років, ліворуч від якого у два рядки - роки життя 1866 - 1935, і півколом розміщено напис МИКОЛА ВАСИЛЕНКО.
Художник:  аверс: Дем`яненко Володимир  реверс: Іваненко Святослав
Скульптор: Іваненко Святослав
Повернутись