Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Нестор-літописець


Дата введення в обіг: 27 грудня 2006
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
50 золото (Au 900) 15.55 25,0 пруф-лайк гладкий 5000 5000

Серія: Духовні скарби України
Присвячена давньоруському мислителю і літописцю, автору перших творів житійної літератури Нестору-літописцю, вершиною творчості якого стало літописне зведення `Повість временних літ` (1113 р.) - невичерпне джерело історичних досліджень.
Роздрібна ціна, грн: 33724

На аверсі монети зображено стилізований фрагмент (ліворуч) аркуша `Повісті временних літ` з початковими її рядками та розміщено: у центрі монети угорі - малий Державний Герб України, під яким у три рядки напис - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал - 50 ГРИВЕНЬ, рік карбування монети - 2006, позначення металу, його проби - Au 900, маса в чистоті - 15,55 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено стилізований іконографічний портрет Нестора (ліворуч), який пише свій твір, і розміщено написи: НЕСТОР-/ ЛІТОПИСЕЦЬ (праворуч вертикально) та XI - XII ст. (унизу).
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Чайковський Роман , Іваненко Святослав
Повернутись