Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Олександр Ляпунов


Дата введення в обіг: 12 березня 2007
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена математику і механіку, академіку Петербурзької АН з 1901 року Ляпунову Олександру Михайловичу (1857 - 1918), праці якого стосуються небесної механіки, математики, фізики й теорії імовірності.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети угорі розміщено малий Державний Герб України, під яким напис у два рядки - НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, геометричне зображення задачі небесної механіки. Унизу - написи: 2 ГРИВНІ/2007 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Олександра Ляпунова, праворуч півколом розміщено написи: ОЛЕКСАНДР ЛЯПУНОВ/1857 - 1918.
Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Атаманчук Володимир , Іваненко Святослав
Повернутись