Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

1100 років м.Переяславу-Хмельницькому


Дата введення в обіг: 25 квiтня 2007
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000 45000

Серія: Стародавні міста України
Присвячена одному з найдавніших українських міст, уперше згаданому в договорі князя Олега з греками в 907 році як одне з трьох найбільших міст Давньоруської держави. З другої половини XI ст. це місто - центр Переяславського князівства, наприкінці XV ст. і впродовж XVI ст. відігравало важливу роль у формуванні українського козацтва.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі монети зображено стилізований пергамент з уривками з `Повісті временних літ`, на тлі якого унизу праворуч - печатка міста першої половини XVII ст., угорі - малий Державний Герб України, над яким півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу - 5 ГРИВЕНЬ/ 2007, а також логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено композицію, яка відображає два історичних етапи розвитку міста - давньоруський і козацький, між ними - давньоруський собор (унизу), герб міста (угорі), а також написи ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (угорі), 1100 (унизу).
Художник: Іваненко Святослав , Кочубей Микола
Скульптор: Іваненко Святослав , Дем`яненко Володимир
Повернутись