Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

120 років Одеському державному академічному театру опери та балету


Дата введення в обіг: 25 липня 2007
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000 35000

Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена 120-річчю відомої будівлі - Одеського державного академічного театру опери та балету, яка виконана в стилі віденського бароко. Театр побудований за проектом архітекторів Фердинанда Фельнера і Германа Гельмера і відкритий у 1887 році. Стеля зали для глядачів розписана віденським художником Францем Лефлером за сюжетами творів Шекспіра. Театр цікавий не тільки своєю архітектурою, але й багатою творчою біографією.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі зображено сцену з балету та розміщено: малий Державний Герб України (угорі), напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу номінал та рік карбування 5/ ГРИВЕНЬ. На обох монетах розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі зображено будівлю Одеського державного академічного театру опери та балету, під якою розміщено напис 120 РОКІВ, по колу монети - ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АКАДЕМІЧНИЙ ТЕАТ ОПЕРИ ТА БАЛЕТУ.
Художник:  аверс: Атаманчук Володимир  реверс: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир
Повернутись