Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Лев Ландау


Дата введення в обіг: 18 сiчня 2008
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена видатному фізику-теоретику, лауреатові Нобелівської премії (1962) Льву Давидовичу Ландау (1908 - 1968), який зробив значний вклад майже в усі розділи теоретичної фізики. Автор класичної праці про діамагнетизм вільних електронів, теорії надплинності рідкого гелію та багатьох інших. У Харкові Лев Давидович керував теоретичним відділом Українського фізико-технічного інституту, одночасно завідував кафедрами теоретичної фізики в Харківському інженерно-механічному інституті та Харківському університеті, створивши передову школу радянської теоретичної фізики.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети угорі півколом розміщено напис НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, між яким - малий Державний Герб України, стилізована композиція - функція розподілу електронів та іонів у неізометричній плазмі на тлі сонця, унизу написи: 2 ГРИВНІ/ 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Льва Ландау та вертикально розміщено написи: ЛЕВ ЛАНДАУ (ліворуч), 1908 - 1968 (праворуч).
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись