Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

90-річчя утворення першого Уряду України


Дата введення в обіг: 27 грудня 2007
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

Серія: Відродження української державності
Присвячена першому Уряду України - Генеральному секретаріату, який діяв з 15 червня 1917 року до 9 січня 1918 року. Першим документом, який певною мірою визначив програму діяльності уряду, стала Декларація Генерального секретаріату, розроблена за участю і під керівництвом В.Винниченка. Підставою для підготовки зазначеної Декларації став І Універсал, який урочисто проголошував новий лад вільної автономної України, у якій `однині самі будемо творити наше життя`.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети в картуші зображено малий Державний Герб України, розміщено стилізовану композицію з фрагментів банкнот того часу, на яких - атрибути-символи тогочасних галузей промисловості і культури держави та написи:НАЦІОНАЛЬНИЙ/БАНК/УКРАЇНИ/2 ГРИВНІ/2007. Також на монеті розміщено логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено портрет Володимира Винниченка (праворуч), композицію зі стилізованим орнаментом (ліворуч), розміщено написи: КИЇВ,/1917РІК/ ПЕРШИЙ/ УРЯД/ УКРАЇНИ/90 РОКІВ (ліворуч), та ВОЛОДИМИР/ ВИННИЧЕНКО/ ГОЛОВА/ УРЯДУ (праворуч).
Художник: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир
Повернутись