Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

100 років Київському зоопарку


Дата введення в обіг: 23 квiтня 2008
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 50000

Серія: Флора і фауна
Присвячена Київському зоологічному парку, заснованому в 1908 році. У зоопарку налічується понад 3500 екземплярів тварин і птахів. Тут проводиться робота із акліматизації багатьох тварин, значна увага приділяється їх розмноженню, особливо рідкісних, зникаючих видів.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети зображено композицію - коло, що розділене розою вітрів на чотири частини, кожна з яких символізує класи ссавців, птахів, риб, земноводних, які представлені в зоопарку; угорі - малий Державний Герб України та розміщено написи НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (ліворуч півколом), унизу - 2/ ГРИВНІ 2008 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети розміщено стилізований напис ZOO, у якому зображено жирафу та написи 100/років, унизу - КИЇВСЬКОМУ ЗООПАРКУ.
Художник:  аверс: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій  реверс: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир
Повернутись