Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Хрещення Київської Русі


Дата введення в обіг: 9 вересня 2008
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000 45000

Серія: Інші монети
Випущена з нагоди 1020-річчя хрещення Київської Русі, яке започаткувало утвердження християнства як державної релігії.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, по колу на тлі стилізованого орнаменту - написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі), П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ (унизу), між ними - рік карбування монети 2008 (праворуч), логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч). У центрі монети в колі, утвореному зі стилізованих променів, розміщено хрест і написи півколом: ПРАВОСЛАВ`Я (угорі), ІЗ КИЄВА ПО ВСІЙ РУСІ (унизу).
На реверсі монети зображено багатофігурну композицію хрещення, під якою розміщено напис 988/РІК, угорі півколом напис - ХРЕЩЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ.
Художник: Іваненко Святослав
Скульптор: Атаманчук Володимир , Іваненко Святослав
Повернутись