Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Микола Боголюбов


Дата введення в обіг: 20 серпня 2009
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 100-річчю від дня народження Миколи Боголюбова - одного із засновників сучасної фундаментальної науки, основоположника шкіл нелінійної механіки та статистичної фізики. Надзвичайний науковий талант Миколи Миколайовича дав змогу здійснити важливі для всієї світової науки відкриття в різних галузях. Його ім`я присвоєно Інституту теоретичної фізики Національної академії наук України.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети зображено графік та фрагменти формули з теорії нелінійних коливань та теоретичної фізики, на дзеркальному тлі вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ та логотип Монетного двору Національного банку України, унизу на матовому тлі - номінал 2 ГРИВНІ (унизу), рік карбування монети 2009 (ліворуч).
На реверсі монети в центрі зображено портрет М. Боголюбова, на матовому тлі розміщено фрагмент формули, унизу на дзеркальному тлі розміщено напис півколом МИКОЛА БОГОЛЮБОВ та роки життя 1909 (ліворуч), 1992 (праворуч).
Художник: Атаманчук Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись