Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

70 років утворення Запорізької області


Дата введення в обіг: 17 грудня 2009
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000 45000

Серія: Області України
Присвячена Запорізькій області, основою економічного потенціалу якої є потужний індустріальний комплекс та уславлені родючі чорноземи, краю з багатою історією, одному з центрів формування запорізького козацтва.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети зображено герб Запорізької області, ліворуч від якого - логотип Монетного двору Національного банку України, та розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, декоративний орнамент з дубовим листям, унизу рік карбування та номінал монети - 2009/ ДВІ ГРИВНІ.
На реверсі монети розміщено таку композицію: на передньому плані на тлі стилізованих хвиль Дніпра кам`яна баба, характерна для степової частини України, гармата часів Запорізької Січі, на другому плані Дніпрогес, угорі півколом напис ЗАПОРІЗЬКА 1939 ОБЛАСТЬ, після якого декоративний орнамент з дубовим листям.
Художник: Іваненко Святослав
Скульптор: Іваненко Святослав
Повернутись