Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Родина Тарновських


Дата введення в обіг: 29 листопада 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
10 срібло (Ag 925) 31.1 38,6 пруф гладкий із заглибленим написом 10000 10000

Серія: Славетні роди України
Присвячена видатному українському козацько-старшинському роду, що уславився своєю меценатською і благодійницькою діяльністю і з якого походили відомі діячі Гетьманщини - сотники і полковники. До нього належав Василь Тарновський-молодший, завдяки унікальній колекції якого було засновано Музей українських старожитностей у місті Чернігові.
Роздрібна ціна, грн: 1056

На аверсі монети вгорі розміщено малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, унизу рік карбування монети 2010 та номінал - ДЕСЯТЬ ГРИВЕНЬ і зображено родове гніздо Тарновських - маєток у Качанівці, під яким напис - КАЧАНІВКА/ ЧЕРНІГІВЩИНА.
На реверсі монети зображено найвідоміших представників роду: у центрі на орнаментальному тлі постать Василя (молодшого), під якою роки його життя 1838 - 1899, ліворуч та праворуч - портрети з написами: ГРИГОРІЙ/ 1788 - 1853 та ВАСИЛЬ/ 1810 - 1866, угорі розміщено герб роду та напис півколом РІД ТАРНОВСЬКИХ.
Художник:  аверс: Іваненко Святослав  реверс: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Іваненко Святослав , Атаманчук Володимир
Повернутись