Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Ковила українська


Дата введення в обіг: 29 червня 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
10 срібло (Ag 925) 31.1 38,6 пруф рифлений 8000 8000

Серія: Флора і фауна
Присвячена ковилі українській - своєрідному символу української степової флори, яку включено до Червоної книги України.
Роздрібна ціна, грн: 1617

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: на монеті зі срібла - НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 10/ ГРИВЕНЬ/ 2010, а також позначення металу та його проби - Ag 925, маса в чистоті - 31,1, логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монет зображено ковилу півколом розміщено написи: КОВИЛА УКРАЇНСЬКА (угорі) та STIPA UСRAINICA (унизу).
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись