Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Ковила українська


Дата введення в обіг: 29 червня 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

Серія: Флора і фауна
Присвячена ковилі українській - своєрідному символу української степової флори, яку включено до Червоної книги України.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: НАЦІОНАЛЬНИЙ/ БАНК/ УКРАЇНИ/ 2/ ГРИВНІ/ 2010, логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено ковилу півколом розміщено написи: КОВИЛА УКРАЇНСЬКА (угорі) та STIPA UСRAINICA (унизу).
Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир
Повернутись