Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

925 років м.Луцьку


Дата введення в обіг: 28 липня 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000 45000

Серія: Стародавні міста України
Присвячена одному з найдавніших міст України, згадку про яке знаходимо під 1085 роком в Іпатіївському літописі. Луцьк був столицею удільного князівства, що входило до складу Волинської, а згодом Галицько-Волинської землі. Місто прикрашає визначна архітектурна пам`ятка Волині - мурований Верхній замок, закладений останнім галицько-волинським князем Любартом у XIV ст.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі монети розміщено угорі: малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, зображено візитну картку міста - В`їзну вежу замку, ліворуч від якої номінал - 5/ ГРИВЕНЬ; рік карбування монети - 2010 та логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч).
На реверсі монети зображено панораму міста з висоти В`їзної вежі замку, над якою герб міста, унизу на дзеркальному тлі написи: 925/РОКІВ/ ЛУЦЬК.
Художник:  аверс: Атаманчук Володимир  реверс: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись