Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Українське лікарське товариство


Дата введення в обіг: 24 вересня 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000

Серія: Інші монети
Присвячена 100-річчю з дня заснування у Львові першої професійної громадської організації лікарів - Українському лікарському товариству. Після відновлення своєї діяльності в 1990 році в статусі Всеукраїнського лікарського товариства це єдина національна загальнолікарська професійна організація, яка об`єднує лікарів усієї України. Всеукраїнське лікарське товариство стало членом провідних європейських та світових організацій лікарів.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, під яким рік карбування монети - 2010, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі - логотип Всеукраїнського лікарського товариства в оточенні стилізованого рослинного орнаменту, під яким номінал - 2/ГРИВНІ, праворуч - логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено емблему Українського лікарського товариства у Львові, де було засновано першу професійну організацію лікарів, та по колу розміщено написи: УКРАЇНСЬКЕ ЛІКАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО, унизу - 100 РОКІВ.
Художник:  аверс: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій  реверс: Атаманчук Володимир
Скульптор: Дем`яненко Анатолій , Атаманчук Володимир
Повернутись