Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Іван Федоров


Дата введення в обіг: 28 грудня 2010
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса дорогоцінного металу в чистоті, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 срібло (Ag 925) 15.55 33,0 пруф гладкий із заглибленим написом 5000 5000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена Івану Федорову - видатному діячеві східнослов`янської культури, відомому друкареві, а також інженерові-винахіднику, граверу, ливарнику, який видав в Україні перші друковані книги - `Апостол` (1574), підручник східних слов`ян `Буквар` (1574), Острозьку Біблію (1581).
Роздрібна ціна, грн: 811

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі на тлі пера зображено матрицю, з якої була надрукована сторінка з книги `Апостол`, унизу - номінал 5 гривень і рік карбування монети 2010.
На реверсі монети зображено стилізований портрет Івана Федорова, ліворуч від портрета - його друкарський знак, праворуч - роки життя 1510/ 1583 та вгорі півколом стилізований напис - ІВАН ФЕДОРОВ.
Художник: Чайковський Роман
Скульптор: Чайковський Роман , Іваненко Святослав
Повернутись