Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

350 років Львівському національному університету імені Івана Франка


Дата введення в обіг: 20 сiчня 2011
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 45000

Серія: Вищі навчальні заклади України
Присвячена одному з найстаріших у Східній Європі університетів, потужному осередку науки і освіти - Львівському національному університету імені Івана Франка, заснованому в 1661 році. З університетом пов`язана діяльність багатьох славетних учених, наукових шкіл, які зробили значний внесок у розвиток української і світової науки і культури.
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ (угорі); в центрі на тлі стилізованого документа про заснування університету зображено алегоричну скульптурну групу, що символізує просвіту; номінал (унизу півколом) та рік карбування (праворуч) - ДВІ ГРИВНІ, 2011 та логотип Монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено головну будівлю університету, яка збудована у другій половині XIX ст.; над будівлею розміщено герб університету та напис півколом ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ/ ім. ІВАНА ФРАНКА, унизу - 350 РОКІВ.
Художник: Атаманчук Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись