Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Синагога в Жовкві


Дата введення в обіг: 22 листопада 2012
Технічні характеристики
Номінал Метал Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000 35000

Серія: Пам’ятки архітектури України
Присвячена пам`ятці іудейської сакральної архітектури та оборонного будівництва - синагозі (1692 рік) у м. Жовква, що побудована в стилі ренесансу і є однією з найбільших в Європі оборонних споруд у цьому стилі.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ, у центрі монети у колі зображено фрагмент фасаду будівлі синагоги, праворуч та ліворуч від якого - стилізований орнамент, рік карбування монети 2012 (праворуч), унизу напис: П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ та логотип Монетного двору Національного банку України (ліворуч).
На реверсі монети на тлі декоративно-умовного плану будівлі зображено синагогу та вгорі розміщено написи СИНАГОГА в м. ЖОВКВА.
Художник: Атаманчук Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись