Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Кінний трамвай


Дата введення в обіг: 25 травня 2016
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Тираж, шт. Фактичний тираж, шт.
5 нейзильбер 16.54 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 35000 35000

Серія: Інші монети
Присвячена кінному трамваю - першому рейковому вуличному транспорту, проекти будівництва якого на території сучасної України в епоху бурхливого технологічного прогресу з`являються в другій половині ХІХ століття: спочатку у Львові, а потім у Києві.
Роздрібна ціна, грн: 51

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України, над яким півколом напис - УКРАЇНА, унизу - рік карбування монети 2016 та номінал П`ЯТЬ ГРИВЕНЬ; стилізовану композицію: підкову, у центрі якої одна з площ Києва; логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (унизу ліворуч).
На реверсі монети на тлі стилізованої панорами міста Львова зображено кінний трамвай та угорі півколом розміщено напис КІННИЙ ТРАМВАЙ.
Художник:  аверс: Таран Володимир , Харук Олександр , Харук Сергій  реверс: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Атаманчук Володимир , Дем`яненко Володимир
Повернутись