Українська | English

Головна » Пам'ятні монети України та сувенірна продукція

Вікентій Хвойка


Дата введення в обіг: 29 березня 2000
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Категорія якості карбування Гурт Фактичний тираж, шт.
2 нейзильбер 12.8 31,0 анциркулейтед рифлений 20000

Серія: Видатні особистості України
Присвячена 150-річчю від дня народження Вікентія В`ячеславовича Хвойки (1850-1914), видатного українського археолога - першовідкривача пам`яток трипільської (4-2 тис. до н.е.), зарубинецької (3 ст. до н.е.- 4 ст. н.е.) та черняхівської (2-7 ст. н.е.) культур, а також скіфських та східнослов`янських пам`яток. Один із засновників Київського Міського музею (нині - Національний музей історії України).
Роздрібна ціна, грн: 41

На аверсі монети у центрі концентричних кіл, розділених солярними знаками, зображено Державний герб України в оточенні керамічних виробів трипільської культури, відкритих В.Хвойкою під час археологічних досліджень. На монеті розміщено стилізовані написи у чотири рядки: УКРАЇНА, 2000, ДВІ, ГРИВНІ
На реверсі монети розміщено погрудний портрет вченого та кругові стилізовані написи: ВІКЕНТІЙ ХВОЙКА і 1850-1914.
Художник: Івахненко Олександр
Скульптор: Атаманчук Володимир
Повернутись